Документ "Авансовий звіт" (нова форма 2023)

*ціна за комплексний пакет

Оновлена форма Авансового звіту згідно Наказу Мінфіну №239 від 09.05.2023 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 22 червня 2023 р. за №1037/40093).

Для використання нової друкованої форми додано константу «Дата використання нової форми Авансового звіту у 2023» (значення треба встановити самостійно).

 

Документ "Авансовий звіт" є багатофункціональним документом. За допомогою нього можна оформити як операцію з розрахунків з підзвітною особою (співробітником), а також операцію приходу товарно-матеріальних цінностей (МШП), об'єктів ОЗ, інших матеріальних та нематеріальні активів за національну валюту від підзвітної особи.

Документ "Прибуткова накладна" із включеним прапорцем "Через підзвітна особа" та цей документ, реєструючий надходження ТМЦ, інших перерахованих об'єктів від підзвітної особи відображають дві різні господарські операції, які оформлюються в обліку різним набором проводок. У першому у випадку відбувається часткове або повне закриття взаєморозрахунків з постачальником через списання сум, виданих підзвітній особі, другий випадок - просто списання суми з підзвітної особи.

Шапку документа слід заповнити так:
- вибором із довідника "Співробітники" вказати підзвітну особу, за яким формується "Авансовий звіт" (виконується прибуткування товарно-матеріальних цінностей, МШП, об'єктів основних фондів, ін. матеріальних та нематеріальних активів);
- вказати валюту авансового звіту, в якій зазначаються суми витрат підзвітної особи. Нагадаємо, що у разі оформлення документом приходу перерахованих вище об'єктів, як валюта має бути зазначена гривня;
- запровадити курс валюти щодо гривні;
- вибором із довідника "Податки та відрахування" визначити ставку ПДВ для цього документа;
- вказати те місце зберігання, на яке буде виконано приходовання товарно-матеріальних цінностей від підзвітної особи.

У табличній частині вказується:
- дати початку та кінця, що використовуються в основному в друкованих формах звітів про витрати на відрядження;
- бухгалтерський рахунок, на який має бути віднесена поточна витрата (на якому ведеться облік об'єктів, що приходять, для необоротних активів має бути зазначений відповідний
субрахунок рахунок "15");
- Аналітика обраного рахунку. Це може бути елемент довідника "ТМЦ", "Види витрат", "Інвестиції" - для об'єктів основних фондів, ін. необоротних активів;
- будь-яка довідкова інформація, про те, за що і з якого документу проведена витрата. Використовується у друкованій формі;
- кількість об'єктів, що приходять, для витрат це графа недоступна для редагування;
- ціна з ПДВ ТМЦ (ОЗ, МШП, НМА), що припадає, для витрат це поле недоступне для редагування;
- ціна без ПДВ ТМЦ (ОС, МШП, НМА), що приходить, це поле розраховується з Ціни з ПДВ, недоступне для редагування і має суто інформативний характер;
- сума з ПДВ за поточною витратою (ціна з ПДВ об'єктів, що приходять);
- Сума податку на додану вартість. У валютному авансовому звіті це поле заповнювати не слід;
- Сума без ПДВ поточної витрати;
- ознака проведення або непроведення рядка документа (шляхом вибору елемента перерахування "ДаНет" у реквізиті "Проводити?");

При проведенні документ "Авансовий звіт" формує відповідний набір бухгалтерських проводок, що відбивають чи факт затвердження витрат підзвітної особи, або надходження товарно-матеріальних цінностей, інших перерахованих об'єктів через підзвітну особу.

Всі налаштування сумісні з конфігурацією "1С: Бухгалтерський облік для України 7.7".