Вдосконалений документ "Нарахування ЗП"

*ціна за комплексний пакет

За допомогою документа "Нарахування зарплати" можна виконати кілька операцій: нарахування заробітної плати працівникам підприємтва, формування відомості нарахування на попередню плату, а також внесення в інформаційну базу залишків взаєморозрахунків з працівниками на початку роботи з конфігурацією.

Щоб нарахувати основну заробітну плату співробітникам підприємтва, а також для автоматичного обчисленя сум відрахувань, для утворення відповідного набору бухгалтерських проводок - необхідно у реквізиті "тип платежу" вибрати значення "Основна зарплата".

Щоб добавити співробітника в табличну частину документа, натисніть на перший рядок стовпця "Співробітник" та виберіть необхідний елемент із відкритого каталогу "Співробітники".

Щоб автоматично заповнити список співробітників, ви можете скористатися кнопкою "заповнити". Документ додаст у табличну частину всіх працівників організації, і заповнить стовпець «По окладу» відповідно до зарплати, зазначеної для працівника в каталозі «Співробітників» та кількості відпрацьованих днів, зазначених у колонці "Дн.".

Для можливості введення дробового значення для полів «Кількість робочих днів» та «Днів» збільшений розряд після десяткової. При погодинному обліку робочого часу ви можете ввести кількість годин у вказані поля.

Також можливо заповнення табличної частини документа На основі документа "Табель" з можливістю вибору варіанту заповнення "по дням" або "по годинам".

Суми різних додаткових нарахувань (заміщення, святкові, нічні, премія, відпускні, компенсація відпустки, лікарняні за рахунок підприємства, лікарняні за рахунок соц.страх., облагаемая и необлагаемая материальная помощь), можно внести в соответствующие графы табличной части документа вручную.

Суми додаткових нарахуваннь, відпускні, лікарняні за рахунок підприємства, лікарняні за рахунок соц.страх. можно заповнити у відповідні стовпці табличної частини автоматично після того як нажали відповідну кнопку в нижній частині документа.

У документі «Нарахування ЗП», коля розраховуєте відпускні, віднімаються дні простою та дні відпустки без збереження зарплати для розрахунку середньої (данні завантажуються з документа «Табель»).

Для розрахунку вторинних нарахуваннь (суми індексації заработної плати та доплати до мінімальної зароботної плати) по основним співробітникам необхідно нажати кнопку "Розрахувати" та вибрати пункт меню "Вторинні нарахування поточного співробітника" або "Вторинні нарахування всіх співробітників".

Для розрахунку вторинніх нарахувань для виплати з каси (премії, суми індексації заработної плати та доплати до мінімальної зароботної плати) по основним співробітникам
необхідно нажати кнопку "Розрахувати" й вибрати пункт меню "Вторинні нарахування та утримання без копійок". В результаті цього розрахунку, після утримання всіх податків получим суму "к виплаті" кратну 10 копійкам.

Розрахунок сум індексації проводиться відповідно з індексами інфляциії, мінімальним прожитковим мінімумом, які вказані у довіднику "Податки та відрахування". Для сумісників суми індексації можуть бути введені вручну.

Після роозрахунку вторинних нарахуваннь необхідно нажати кнопку "Розрахувати" і вибрати пункт меню "Утримання...". В результаті буде виконан автоматичний розрахунок суми основних відрахувань для співробітника (єдиний соціальний внесок, ПДФО, профспілкві внески, аліменти) відповідно до бази їх оподаткування та ставок, зазначених для них, в довіднику "Податки та відрахування" та відповідно до даних в картці співробітника.

В графах "Нараховано", "Утримано", "К виплаті" будуть відображені суми усіх нарахуваннь, утримань по співробітнику та сума, яка підлягає оплаті.

Якщо значення константи "Використовувати забезпечення відпусків" равно 1, відпускні та відрахування з фонду з/п на суму відпускних будуть нараховуватися по дебету рахунка 471 "Забезпечення виплат відпусків".

Якщо рахунок розрахунків по іншим виплатам (по виплатам, які не відносяться к фонду оплати праці - лікарняні та неоподатковувана матеріальна допомога) вказан інший ніж рахунок оплати праці, то проводки по таким виплатам проводяться в кредіт цього рахунка.

Для лікарняних, нарахованих за рахунок підприємства, треба заповнити рахунок та вид витрат в блоці "Лікарняний за рахунок підприємства".

Для внесків ФОП лікарняного, заповніть рахунок та вид витрат в блоці "ФОП лікарняного". Якщо відмітка "Використовувати вид витрат ФОП співробітників" встановлена, то в проводках по внескам ФОП лікарняного буде використовуватись вид витрат, якій вказан в довіднику "Співробітники".

Для розрахунку внеска ФОП ЕСВ в стовбці "Минулі нарахування" заповніть суму відпускних за поточний місяц, нараховану в минулому періоді. Стовпці "Минулі нарахування" використовуються При визначенні необхідності доповнення податкової бази до прожиткового мінімуму.

Ви можете вибрати рахунок для внесків ФОП на додаткову базу в полі "Рахунок для внесків ФОП дод.бази". Якщо рахунок не заповнений, то внескі ФОП на додаткову базу відображаються на рахунку ФОП для співробітника.

Після заповнення форми документ треба зберегти та провести (кнопка "ОК").

У плані рахунків для субрахунка "64.11" добавлено перше субконто "Податки та відрахування", й в документі «Нарахування ЗП»  відповідно змінена проводка «Утримання: ПДФО» для автоматичного заповнення субконто елементів "Основна ставка податку с фізичних осіб".

У документі заборонено вводити більше одного рядка на співробітника. Це пов'язано з правильністю визначення бази для відрахувань та обліку обмежень при їх обчисленні.

Кнопка "Друк" діалогової формы документа позволяє получити друковані форми платіжної, розрахунково-платіжних відомостей, сводної відомості відрахувань у фонди, а також розрахункових аркушів за розрахунковий період по усім співробітникам, перерахованих в цієї табличної частині.

Друкована форма розрахункового аркуша у документі «Нарахування ЗП» оптимізована для розміщення додаткової інформації.

Для формування відомості нарахування аванса для реквізиту "Вид виплати" має бути встановлене значення "Аванс". Для розрахунку сум авансу за фактично відпрацьований час, необхідно заповнити кількість відпрацьованих днів для кожного співробітника та нажати кнопку "Розрахувати". Сума авансу розраховуєтьсмя згідно окладу співробітника, яких вказан у довіднику "Співробітники". Коли проводиться документ з таким видом виплати, то він не формує бухгалтерські проводки.

Документ з видом виплати "внесення залишків" виконує функцію для заповнення сальдо по розрахункам з співробітниками на початку роботи з типовою конфігурацією. В цьому варіанті розрахунково-платіжна відомость в таблічної частині має реквізити "Нараховано", "ПДФО", "К видачі". У реквізиті "К видачі" відображається заборгованність підприємства співробітнику, а не різниця між нарахованої й утриманої сумами.

У журналі «Зарплата» додан новий звіт «Реєстр за днями» з відображенням періода відпускних та лікарняних з документів "Нарахування ЗП".

У журналі «Зарплата» додан зведений звіт «Реєстр за видами» (за видами нарахувань та утримань), котрий формується за довільний період:

Внесені зміни до процедури друку Розрахунково-платіжної відомості у документі «Наврахування ЗП»: якщо стовпець з додатковим нарахуванням або утриманням не має інформації, то він не відображається в друкованій формі.

Всі налаштування сумісні з конфігурацією "1С: Бухгалтерський облік для України 7.7".