Документ "Платіжна інструкція"

*ціна за комплексний пакет

Додано новий документ "Платіжна інструкція" згідно Наказу Міністерства фінансів України від 13 грудня 2022 року № 430.

Документ можливо створити з головного меню "Документи" - "Банк" - "Платіжна інструкція" або в журналі "Банк" за допомогою функції створення нового документа (також клавіша INSERT).

 

Пояснення щодо заповнення платіжної інструкції, оформленої в паперовій або електронній формі (Додаток 35 до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами (пункт 11.6)):

 

 • ПЛАТІЖНА ІНСТРУКЦІЯ №

Зазначається номер платіжної інструкції, що може включати як цифри, так і літери.

 

 • Дата складання

У платіжній інструкції в паперовій формі зазначається дата складання платіжної інструкції: число, місяць та рік цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР або число - цифрами ДД, місяць - словом, рік - цифрами РРРР.

 

 • Дата отримання

У платіжній інструкції в паперовій формі зазначаються дата отримання органом Казначейства платіжної інструкції: число, місяць та рік цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР або число зазначається цифрами ДД, місяць - словом і рік - цифрами РРРР, які засвідчуються власноручним підписом відповідного працівника органу Казначейства. У платіжній інструкції в електронній формі зазначається дата та час надходження її до системи Казначейства.

 

 • Дата валютування

У разі потреби платником зазначається дата, починаючи з якої кош­ти, що становлять суму платіжної операції і переказані платником отримувачу, переходять у власність отримувача.

 

 • Платник

Зазначається повне або скорочене (за наявності) найменування платника, яке міститься в:

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр);

документі про акредитацію (реєстрацію, легалізацію) на території України, копії легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру / реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента / документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи – нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідченої в установленому законодавством України порядку (далі - реєстраційний документ).

Для фізичної особи зазначаються прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) платника, що відповідає прізвищу, власному імені, по батькові (за наявності) платника, які містяться в паспорті (або іншому документі, що посвідчує особу та відповідно до законодавства використовується на території України для укладання правочинів).

 

 • Код платника

Зазначається код платника за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або реєстраційний (обліковий) номер платника податків.

Якщо код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податків юридичній особі не присвоєний, то ставиться дев’ять нулів.

Для фізичної особи зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

Якщо згідно із законодавством України код за ЄДРПОУ / реєстраційний (обліковий) номер платника податків / реєстраційний номер облікової картки платника податків нерезиденту не присвоюється, то ставиться дев’ять нулів.

 

 • Рахунок платника

Зазначається номер рахунку платника, який відкритий у надавача платіжних послуг.

 

 • Фактичний платник

Заповнюється у разі повернення (перерахування) єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) органами Державної податкової служби України (далі - органи ДПС) на єдиний рахунок або інший небюджетний рахунок для зарахування єдиного внеску, перерахування коштів з небюджетних рахунків органів Державної виконавчої служби України (далі - органи ДВС) в рахунок погашення податкового боргу (заборгованості) з податків, зборів, платежів та єдиного внеску, перерахування коштів з депозитних рахунків митниць до державного бюджету, повернення громадянам авансових платежів (передоплати), повернення коштів, одержаних від реалізації майна, власникам цього майна або уповноваженим ними особам у визначених законодавством України випадках, перерахування на депозитний рахунок іншої митниці або на інший депозитний рахунок митниці, де зазначається:

для юридичної особи: повне або скорочене (за наявності) найменування фактичного платника, яке міститься: в Єдиному державному реєстрі, або в реєстраційному документі;

для фізичної особи: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фактичного платника, що відповідає прізвищу, імені, по батькові (за наявності) фактичного платника, яке містить паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України використовується на території України для укладення правочинів).

 

 • Код фактичного платника

Заповнюється у разі повернення (перерахування) єдиного внеску органами ДПС на єдиний рахунок або інший небюджетний рахунок для зарахування єдиного внеску, перерахування коштів з небюджетних рахунків органів ДВС в рахунок погашення податкового боргу (заборгованості) з податків, зборів, платежів та єдиного внеску, перерахування коштів з депозитних рахунків митниць до державного бюджету, повернення громадянам авансових платежів (передоплати), повернення коштів, одержаних від реалізації майна, власникам цього майна або уповноваженим ними особам у визначених законодавством України випадках, перерахування на депозитний рахунок іншої митниці або на інший депозитний рахунок митниці, де зазначається:

для юридичної особи: код фактичного платника за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податків.

Якщо код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податків юридичній особі не присвоєно, то ставиться дев’ять нулів;

для фізичної особи: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

Якщо згідно із законодавством України код за ЄДРПОУ / реєстраційний (обліковий) номер платника податків / реєстраційний номер облікової картки платника податків нерезиденту не присвоюється, то ставиться дев’ять нулів.

 

 • Надавач платіжних послуг платника

Зазначається повне найменування надавача платіжних послуг платника - Державна казначейська служба України.

 

 • Отримувач

Зазначається повне або скорочене (за наявності) найменування отримувача коштів, яке міститься в Єдиному державному реєстрі або в реєстраційному документі.

Для фізичної особи зазначаються прізвище, власне ім’я, по батькові отримувача (за наявності), що відповідає прізвищу, власному імені, по батькові (за наявності) отримувача, які містяться в паспорті (або іншому документі, що посвідчує особу та відповідно до законодавства використовується на території України для укладання правочинів).

 

 • Код отримувача

Зазначається:

для юридичної особи: код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податків отримувача.

Якщо код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податків юридичній особі не присвоєний, то ставиться дев’ять нулів;

для фізичної особи: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

Якщо платник не знає реєстраційний номер облікової картки платника податків / серії (за наявності) та номера паспорта фізичної особи, то ставиться п’ять дев’яток. Ця вимога поширюється лише на отримувача - фізичну особу.

Якщо згідно із законодавством код за ЄДРПОУ / реєстраційний (обліковий) номер платника податків / реєстраційний номер облікової картки платника податків нерезиденту не присвоюється, то ставиться дев’ять нулів.

 

 • Рахунок отримувача

Зазначається номер рахунку отримувача, який відкритий у надавача платіжних послуг.

 

 • Фактичний отримувач

Заповнюється у разі повернення (перерахування) єдиного внеску органами ДПС на єдиний рахунок або інший небюджетний рахунок для зарахування єдиного внеску, перерахування коштів з небюджетних рахунків органів ДВС в рахунок погашення податкового боргу (заборгованості) з податків, зборів, платежів та єдиного внеску, перерахування коштів з депозитних рахунків митниць до державного бюджету, повернення громадянам авансових платежів (передоплати), повернення коштів, одержаних від реалізації майна, власникам цього майна або уповноваженим ними особам у визначених законодавством України випадках, перерахування на депозитний рахунок іншої митниці або на інший депозитний рахунок митниці, де зазначається:

для юридичної особи: повне або скорочене (за наявності) найменування фактичного отримувача, яке міститься в Єдиному державному реєстрі або в реєстраційному документі;

для фізичної особи: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фактичного отримувача, що відповідає прізвищу, імені, по батькові (за наявності) фактичного отримувача, яке містить паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України використовується на території України для укладення правочинів).

 

 • Код фактичного отримувача

Заповнюється у разі повернення (перерахування) єдиного внеску органами ДПС на єдиний рахунок або інший небюджетний рахунок для зарахування єдиного внеску, перерахування коштів з небюджетних рахунків органів ДВС в рахунок погашення податкового боргу (заборгованості) з податків, зборів, платежів та єдиного внеску, перерахування коштів з депозитних рахунків митниць до державного бюджету, повернення громадянам авансових платежів (передоплати), повернення коштів, одержаних від реалізації майна, власникам цього майна або уповноваженим ними особам у визначених законодавством України випадках, перерахування на депозитний рахунок іншої митниці або на інший депозитний рахунок митниці, де зазначається:

для юридичної особи: код за ЄДРПОУ / реєстраційний (обліковий) номер платника податків фактичного отримувача.

Якщо згідно з законодавством України такі коди юридичній особі не присвоєні, то ставиться дев’ять нулів;

для фізичної особи: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

Якщо платник не знає реєстраційного номера облікової картки платника податків / серії (за наявності) та номера паспорта фізичної особи, то ставиться п’ять дев’яток.
Ця вимога поширюється лише на отримувача - фізичну особу.

Якщо згідно із законодавством України код за ЄДРПОУ / реєстраційний (обліковий) номер платника податків / реєстраційний номер облікової картки платника податків нерезиденту не присвоюється, то ставиться дев’ять нулів.

 

 • Надавач платіжних послуг отримувача

Зазначається повне або скорочене найменування надавача платіжних послуг отримувача, яке міститься в Державному реєстрі банків або в Державному реєстрі фінансових установ.

Якщо надавач платіжних послуг отримувача є Казначейство, то зазначається повне найменування - Державна казначейська служба України.

 

 • Сума

Зазначається сума цифрами, гривні від копійок відділяються комою «,», копійки позначаються двома знаками. Якщо сума платіжної інструкції виражена в цілих гривнях, то замість копійок проставляються два нулі «00».

Сума цифрами має відповідати сумі словами.

 

 • Сума словами

Зазначаються з великої літери сума та слово «гривень» («гривня», «гривні» або «грн»), копійки - цифрами та слово «копійка» («копійки», «копійок» або «коп.»). Якщо сума складається лише з копійок, то перед її зазначенням обов’язковим є написання слів «Нуль гривень». Якщо сума платежу виражена в цілих гривнях, то зазначається «00 копійок» або «00 коп.».

У платіжній інструкції в електронній формі цей реквізит не заповнюється.

 

 • Призначення платежу

Заповнюється з урахуванням вимог нормативно-правових актів, в тому числі, які регулюють питання заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції при сплаті (стягненні) податків, зборів, платежів на небюджетні рахунки та сплаті (стягненні), поверненні єдиного внеску, та має містити повну інформацію про платіж і документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу (код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету (КПКВК), код економічної класифікації видатків бюджету або код класифікації кредитування бюджету (КЕКВ або ККК), економічна сутність платежу, назва, номер і дата підтвердних та інших документів, на підставі яких здійснюються перерахування, податок на додану вартість або без податку на додану вартість (ПДВ або без ПДВ), код виду сплати (або суму у випадках, визначених нормативно-правовими актами), сутність платежу тощо.

 

 • ДР

Додатковий реквізит заповнюється у разі потреби зазначення додаткової інформації.

 

 • М. П. платника

На платіжній інструкції в паперовій формі ставиться відбиток печатки платника. Відбиток печатки має відповідати зразку відбитка печатки, наведеному в картці із зразками підписів та відбитка печатки.

На платіжну інструкцію в електронній формі накладається кваліфікована електронна печатка платника.

Для одержувачів бюджетних коштів, які є суб’єктами господарювання, організаціями, використання печатки відповідно до законодавства України не є обов’язковим.

 

 • Підписи платника

Платіжна інструкція в паперовій формі засвідчується власноручним(ими) підписом(ами) особи(іб).

Платіжна інструкція в електронній формі засвідчується кваліфікованим(ими) електронним(ими) підписом(ами) відповідальної(их) особи(іб) платника.

Право підпису(ів) має(ють) особа(и) зазначена(і) у картці із зразками підписів та відбитка печатки.

 

 • Дата виконання

Зазначаються число, місяць та рік виконання платіжної інструкції платника та засвідчується підписом відповідного працівника органу Казначейства шляхом проставлення відбитку штампа «Оплачено».

 

 

Всі налаштування сумісні з конфігурацією "1С: Бухгалтерський облік для України 7.7".