Документ "Повідомлення про прийом працівника на роботу"

*ціна за комплексний пакет

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту» із змінами та доповненнями (далі – Постанова № 413), Повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту (далі – Повідомлення) подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою (крім повідомлення про прийняття на роботу члена виконавчого органу господарського товариства, керівника підприємства, установи, організації) та/або резидентом Дія Сіті до територіальних органів Державної податкової служби (далі – ДПС) за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за формою згідно з додатком до Постанови № 413 до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором та/або до початку виконання робіт (надання послуг) гіг-спеціалістом резидента Дія Сіті засобами електронного зв’язку з використанням електронного підпису відповідальних осіб, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу.

У конфігурацію додано документ "Уведомление о приёме работника на работу". Новий документ можна створити через меню "Документи-Зарплата" або в журналі "Зарплата".

Функція автоматичного заповнення дозволяє заповнити документ з довідника "Співробітники" за заданий період.

Друкована форма документа зі змінами на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2021 р. № 1392:

Функція експорту дозволяє вивантажити дані у форматі XML (схема F3001003, J3001003) та завантаження до системи електронної звітності:

Всі налаштування сумісні з конфігурацією "1С: Бухгалтерський облік для України 7.7".