Опис полів електронної форми звіту "ОБ'ЄДНАНА ЗВІТНІСТЬ ПДФО ТА ЄСВ" (J0500109)

Ця інформація допоможе вам знайти поле у звіті при отриманні квитанції про помилку із зазначенням некоректного показника.

Електронна форма звіту "Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску" (зі змінами згідно наказу Мінфіну від 13.01.2015 року № 4 та наказу Мінфіна від 02.03.2023 №113 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4»

J0500109 / F0500109 ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК СУМ ДОХОДУ, НАРАХОВАНОГО (СПЛАЧЕНОГО) НА КОРИСТЬ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ - ФІЗИЧНИХ ОСІБ, І СУМ УТРИМАНОГО З НИХ ПОДАТКУ, А ТАКОЖ СУМ НАРАХОВАНОГО ЄДИНОГО ВНЕСКУ.

 

J0510109 ВІДОМОСТІ ПРО НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ (ДОХОДУ, ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ) ЗАСТРАХОВАНИМ ОСОБАМ. Додаток 1 (Д1)

 

J0510209 Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, усиновленні дитини, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства, та нарахування сум єдиного внеску за патронатних вихователів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства. Додаток 2 (Д2)

 

J0510309 Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу. Додаток 3 (Д3)

 

J0510409 Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Додаток 4 (4ДФ).

 

J0510509 Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби. Додаток 5 (Д5)

 

J0510609 Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства. Додаток 6 (Д6)

Всі налаштування сумісні з конфігурацією "1С: Бухгалтерський облік для України 7.7".