Автоматиче закриття "висячих" партій ТМЦ

*ціна за комплексний пакет

Партія з негативними кількістю або сумами можуть на довго залишатися в обліку підприємства після внесення змін минулою датою до первинних документів, у результаті не вірного списання собівартості або зміни номенклатури.

Цю задачу можно вирішити створенням ручної операції, в якої перенести від'ємні значення по партіям на інші партії, на яких є кількісні та вартісні залишки.

Якщо таких партій багато, або вони з'являються періодично - то весь процес створення вишевказаної операції автоматизован у обробці "Закритие зависших партий ТМЦ". Відкрити її можно з додаткових можливостей по зеленій піктограмі "V7".

С початку заповнення треба вказати дату для визначення кінцевого залишку, рахунок обліку ТМЦ (наприклад "28.1") та місце зберігання. У випадку коли потрібно вирішити проблему по конкретному ТМЦ - вібрати його в однойменному полі.

Шаг 1. Нажимаємо кнопку "1. Выбрать ТМЦ", після чого заповнюється перша таблиця тільки такими ТМЦ, по котрим є від'ємні значення в кількості або сумі.

Шаг 2. Для того щоб відсортувати партії на дві категорії - "Позитивні залишки" та "Від'ємні залишки" використовуємо кнопку "2. Выбрать зависшие партии".

На наступному етапі, після того як нажали кнопку "Подготовить таблицу закрытия", обробка порівнює кілкість та суми в проводках, та заповнює третю (як знизу) таблицю, так щоб від'ємні партії перекривались партіями з залишками (в кордонах одного ТМЦ).  

,

Данні з кожної таблиці можно вивести як звіт для друку, для цього треба зробити подвійне клацання по необхідної таблиці.

Щоб зафіксувати результати роботи, треба нажати кнопку "4. СОЗДАТЬ ИТОГОВУЮ ОПЕРАЦИЮ". Після цієї дії, на обрану дату автоматично буде створена операція з проводками, які перенесуть значення кількості або сум між партіями окремого ТМЦ.

В результаті роботи цієї обробки кінцеве сальдо по обраному рахунку не буде змінено, але від'ємні значення будуть "закрити"  за рахунок залишків на інших партіях

(у прикладі залишок по всім партіям до початку виконання обробки, та після - дорівнює 1511896,06 грн).

В конфігурації також є схожі обробки, з таким шляхом заповнення, для "вирівнювання" обліку  по взаєморозрахункам (рах. 36,37,63,67,68), по нарахуванню ЗП (рах.661, 663), по податковим зобов’язанням й кредиту (рах.64)

Всі налаштування сумісні з конфігурацією "1С: Бухгалтерський облік для України 7.7".