1C 1С:Розробки для конфігурації Бухгалтерський облік для України 7.7
x

Конфігурація "Бухгалтерський облік для України" призначена для малих і середніх підприємств, які займаються виробництвом продукції, торговельною діяльністю, наданням послуг.

У конфігурації реалізована стандартна методологія бухгалтерського і податкового обліку для госпрозрахункових організацій відповідно до чинного законодавства України.

Методологія обліку, реалізована в конфігурації, відповідає стандартам ведення бухгалтерського обліку в Україні.

Для вирішення цих завдань конфігурація включає:
- план рахунків, що містить типові налаштування аналітичного, валютного та кількісного обліку практично для всіх розділів бухгалтерського обліку;
- довідник валют, який використовується при веденні валютного обліку;
- набір довідників для формування первинних документів та ведення списків об’єктів аналітичного обліку;
- набір документів, призначених для введення, зберігання та друку первинних документів та автоматичного формування бухгалтерських операцій;
- набір констант, які використовуються для налаштування загальних параметрів ведення обліку в конкретній організації;
- набір стандартних звітів, що дозволяють отримувати дані бухгалтерського обліку в різних розрізах за будь-якими рахунками, будь-якими об’єктами аналітики;
- спеціалізовані звіти по конкретним розділам бухгалтерського обліку;
- набір регламентованих звітів (податкових, бухгалтерських та ін.);
- спеціальні режими обробки документів та операцій, що виконують сервісні функції.
Набір документів, які автоматизують введення бухгалтерських операцій, спрямований на ведення найважливіших розділів бухгалтерського обліку:
- облік операцій по поточному рахунку;
- облік касових операцій;
- облік ТМЦ на складі та в роздрібній торгівлі;
- розрахунки з постачальниками та покупцями;
- розрахунки з підзвітними особами;
- облік необоротних активів;
- нарахування та виплата заробітної плати;
- облік валютних операцій;

а також податкового обліку.

860 ₴
Зміст
Щоб отримати підказку +38 (096) 107-97-13
ТП:
БП: 01.01.24 - 31.12.24
TA: 31.12.24 00:00:00
NUM
CAP